Entries жазуучу Анна Денисенко


New York. Суйууну билдируу

ForumDaily менен "New Time" журналынын биргелешкен долбоору. Алардын айтымында, Нью-Йорк өзүнүн пайда болушуна аралды индейлерден бир ууч шуруга сатып алган голландиялыктарга милдеттүү. Болгону, бул келишимдин аркасында дүйнөдө кыялдар жаралып, эч нерсеси жок “бетондук джунгли” пайда болду...

0 - 1 of 1