материалдарды пайдалануунун шарттары - ForumDaily

Колдонуу материалдарды шарттары

пайдалануу материалдарды шарттары ForumDaily.com, ForumDaily Woman и ForumDaily New York.

— маалыматка өзгөчө мүлктүк жана мүлктүк эмес автордук укуктун ээси ForumDaily.comForumDaily Woman и ForumDaily New York көрсөтүлгөн, эгер башкача Бул компания ForumDaily Inc болуп саналат.

— Бул сайттарда жарыяланган материалдардын бардык укуктары АКШнын мыйзамдарына ылайык корголот.

— Онлайн ЖМКларга сайттарда жарыяланган жаңылыктарды колдонууга уруксат берилет ForumDaily.comForumDaily Woman же ФорумКүндөлүк Нью-Йорк, активдүү шилтеме берилген ForumDaily.com, ForumDaily Woman же ForumDaily New York жараша булагы катары. Hyperlink экинчи бөлүгүндө жайгашкан тийиш эмес.

— Автордук укуктун материалдары ForumDaily.com, ForumDaily Woman же ForumDaily New York жигердүү гипершилтеме менен текст жана сүрөттөр жарымынан ашык эмес өлчөмдө лайн басылмалар, кайра ForumDaily.com, ForumDaily Woman же ForumDaily New York булагы катары, экинчи бөлүгүндө жайгашкан эмес.

— Автордук укук материалдарын кайра басып чыгаруу ForumDaily.com, ForumDaily Woman же ForumDaily New York толугу менен жазуу жүзүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн болот өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен.

— Колонналар кайра басылып чыкты ForumDaily.comForumDaily Woman же ForumDaily New YorkАлардын жазуучулардын уруксаты менен, кайра басылып башка медиа ForumDaily Inc алардын мыйзамдуу ээси болуп саналбаган, ошондой эле, уруксат берилген эмес.

— материалдарды кайра басып чыгаруу ForumDaily.comForumDaily Woman и ForumDaily New York Басма сөз каражаттарында гана жарчы жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн.

суроолор материалдарды басууда бизге байланышып жагуу үчүн [электрондук почта корголгон].

184 1,648 секунд суроо-талаптар.