Palmitoyl Tripeptide-5: Тери клеткалары боюнча изилдөөлөр

Изилдөөлөр I түрүндөгү коллагендин пайда болушун жогорулатуу Syn-Coll деп аталган синтетикалык пептиддин максаты болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Иш-аракет механизми конвертациялоочу өсүү фактору-β (TGF-β) активдештирүүсүн камтышы мүмкүн деген гипотеза бар жана…

0 - 1 of 1